Organizace naháněk
nebyla nikdy snazší
Facebook   DE   EN   FR  

 
 
Podmínky aplikace Hunting App

PODMÍNKY APLIKACE HUNTING APP (dále jen „Podmínky“)
 

1. Poskytovatel

Poskytovatelem aplikace Hunting App (dále jen „Aplikace“) je obchodní společnost Sellier & Bellot a.s. se sídlem Lidická 667, 258 01 Vlašim, Česká republika, IČO: 289 82 347 (dále jen „Poskytovatel“).

2. Povaha a omezení Aplikace

Aplikace je bezplatným výlučně pomocným organizačním a lokalizačním nástrojem určeným pro uživatele – příznivce individuálního nebo kolektivního lovu (dále jen „Uživatel“). Poskytovatel je oprávněn Aplikaci změnit nebo její vývoj (aktualizace) ukončit.

Poskytovatel upozorňuje na možnost nespolehlivosti, nefunkčnosti nebo nepřesnosti aplikace způsobenou například geografickými, povětrnostními, technickými a dalším podmínkami na daném místě v okamžiku užití aplikace. Vliv na přesnost zobrazení polohy uživatelů nebo jiných objektů může mít kvalita signálu navigačního systému nebo technické nastavení zařízení s instalovanou aplikací provedené jeho výrobcem nebo uživatelem. Odchylka v lokalizaci osob či objektů může činit až 50 metrů. V oblasti lovu se mohou nacházet další osoby, např. další účastníci lovu, kteří aplikaci nepoužívají nebo ji používají nesprávně nebo jiné na lovu nezúčastněné osoby nebo pohyblivé nebo nepohyblivé objekty, které aplikace nezobrazuje.

3. Odpovědnost Uživatele

Uživatel má povinnost seznámit se s těmito Podmínkami před použitím Aplikace. Použitím Aplikace v žádném případě není dotčena povinnost Uživatele jednat v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v místě užití Aplikace, a to zejména v oblasti ochrany života, zdraví a majetku, nakládání se zbraní včetně střelby nebo bezpečného a obezřetného způsobu lovu. Uživatel nesmí spoléhat na údaje získané z Aplikace, a to zejména při posuzování bezpečnosti střelby a použití střelné zbraně. Poskytovatel neodpovídá za škodu nebo jinou újmu způsobenou v souvislosti užitím Aplikace Uživatelem.

4. Ochrana osobních údajů a marketing

Za účelem užití Aplikace a jejích funkcionalit je nezbytné, aby Uživatel poskytl e-mailový kontakt. Poskytovatel osobní údaje Uživatelů nepředává třetím osobám; tím není dotčeno zpracování smluvním partnerem Poskytovatele na území Evropské unie, a to společností DaMi development s.r.o. se sídlem v Praze, Česká republika, IČO: 28823192. Poskytovatel je oprávněn prostřednictvím e-mailových kontaktů zasílat Uživateli obchodní sdělení s nabídkami jeho zboží nebo služeb.

5. Řešení sporů

K řešení případných sporů mezi Poskytovatel a uživatelem je příslušný obecný soud Poskytovatele podle právních předpisů České republiky.

 
 
Zpět na úvod

Stahujte nyní

App Store
Hunter's app
Google Play

Podmínky aplikace Hunting App